BÁO CÁO BA CÔNG KHAI THEO TT36/2017/TT-BGDĐT NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày đăng: 03/01/2019 587 lượt xem
Danh sách file (8 files)
  • Tải vềCam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019
  • Tải vềTHỐNG KÊ PHẨM CHẤT THỜI ĐIỂM CUỐI HKII
  • Tải vềCông khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2018 - 2019
  • Tải vềCông khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
  • Tải vềBÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
  • Tải vềBÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
  • Tải vềBÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
  • Tải vềTHUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Mô tả:

Báo cáo Ba công khai theo TT36/2017/TT-BGDĐT gồm:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, bao gồm:

- Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019

- Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018 - 2019

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

- Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2018-2019

- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2018 - 2019

3. Công khai thu chi tài chính:

- Báo cáo kết quả hoạt động.

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Báo cáo tài chính

- Thuyết minh báo cáo tài chính

Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 26
Tháng 01 : 1.098
Tháng trước : 737
Năm 2021 : 1.098
Năm trước : 22.325
Tổng số : 26.835